Meseterápia és művészetterápia
felnőtteknek

"A tudattalan állandóan tevékeny, és egyre újabb kombinációkat alkot anyagából,
amelyek a jövő meghatározásához segítenek..."

C. G. Jung
Meseterápia gyerekeknek

Bemutatkozás

Kertész Kata meseterapeuta Kertész Kata meseterapeuta és komplex művészeti terapeuta vagyok. 1971-ben születtem. Szociálpedagógusként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem. Pszichológus diplomámat a Nagy Lajos Király Miskolci Bölcsész Egyesületnél szereztem.
Komplex művészeti és meseterápiát a Wesley János Lelkészképző Főiskolán Antalfai Márta szakirányú képzésében tanultam. Meseterápiás tanulmányaimat bővítettem Juhász László és a LEA alapítvány tanfolyamain. Családpedagógia és mediátor képzéseken szélesítettem segítő szemléletem és tudásom. Mesepedagógiát Bajzáth Máriánál tanultam. Rajzvizsgálati szakértő oklevelem prof. Vass Zoltán Rajzelemzési intézetében szereztem. A hagyományos mesemondást a Hagyományok Háza képzésén és mesemondó körében tehettem magamé. Tanulmányaimat integráltan, jungi analitikus alapokon hasznosítom.

Mióta az eszemet tudom, szeretem a meséket hallgatni, olvasni, írni. Szinte minden kisgyermek szeret firkálni, rajzolni, festeni, nyomot hagyni, alkotni valamit, hatással lenni a környezetére. A mese és az alkotás természetes és gyógyító kapcsolatot tart fenn tudattalanunkkal. A felnőtté válás során elveszíthetjük szemünk elől ezt a bennünk lévő sokszínű forrást, amihez később is visszatérhetünk, meríthetünk belőle erőt, hitet, segítséget, örömet, önismeretet és megértést. Ha időt és figyelmet szánunk rá, életünk bármelyik szakaszában rátalálhatunk újra erre a forrásra, melynek a mesék az egyik fontos közvetítői. A mesék szimbólumokon keresztül szólnak hozzánk, akár egy-egy álom. A meseterápia során az alkotás segítségével a tudattalan és tudatos folyamatok összehangolódnak, aktuális nehézségeink, érzelmi elakadásaink megoldásához, feloldásához új erőforrásokhoz, megküzdési stratégiákhoz jutunk általa. Elsősorban Felnőtteknek segítek ezen az úton, egyéni és kiscsoportos meseterápiás foglalkozásokon. Többféle meseterápiás módszert is alkalmazok, melyek időszükséglete is különböző, ezekről tájékozódhat a kapcsolódó menüpontokban.

Meseterápia

meseterápia Az egészség és a teljesség rokon fogalmak. Mind a világban, mind pedig az egyes emberben a test, a lélek és szellem egyensúlyára van szükség. A népmesék és a művészi alkotások befogadása vagy maga az alkotás a mai ember számára is az az időtlen eszköz, melynek segítségével kapcsolatba kerülhetünk önmagunk belső tudattalan világával, belső képeken, azaz szimbólumokon keresztül. Életvezetési problémák, tartós vagy átmeneti érzelmi elakadások, párkapcsolati gondok, vagy önismereti céllal is kíméletes ámde hatékony módszer a meseterápia. A mesék által eddig nem használt külső és belső erőforrásokat fedezhetünk fel, új megküzdési stratégiákat ismerhetünk meg, melyek aktuális problémák megoldásához tartós segítséget nyújtanak.

Az általam alkalmazott meseterápiás módszerek:

a. Saját mese írása:

Kinek ajánlom?
Mi a lényege?
A meseterápia hossza minden esetben egyedi, személytől, céltól és élethelyzettől függően változó, hetente vagy két hetente egyszer 2 óra, és minimum 3 alkalommal javasolt. Folytatás szükségessége esetén 5 alkalmanként szerződünk újra újabb 5 alkalomra. Az álmokhoz hasonlóan a saját írású mese is a tudattalan tartalmak felszínre kerülését szolgálja olyan mértékben, amivel az álmodó vagy a meseíró személy még meg tud birkózni, el tud viselni és tudatába képes fogadni. Ezekben az író az életének eseményeihez, érzelmeihez nagyon kíméletesen és aktuális állapotához tökéletesen alkalmazkodva egyéni módon enged utat a tudattalanban munkálkodó érzéseknek, gondolatoknak, melyek a mesében megjelenő szimbólumokon keresztül juthatnak a tudatba a feldolgozás során. A mesét szükség esetén a közös feldolgozást követően formáljuk, míg az életéhez, vágyaihoz, képességeihez és lehetőségeihez igazodva a „valódi mesék” szerkezetét és jellemzőit nem viseli magán. Minden népmese is szerkezetét tekintve „valódi mese”, a saját mese is ilyenné válik a meseterápia során, mely a gyógyulást, a személyes, aktuális és egyéni problémák megoldását segíti valóra válni. Ez a módszer annyira személyes, hogy ezért egyéni foglalkozásban használom.
A saját mese elkészítése és együttes feldolgozásának módszerét ötvözöm a művészetterápia eszközeivel, mely hatékonyan segíti a feldolgozást.

Ár: egyéni foglalkozáson 60 perc 13.000 Ft a Várna utcában, 14.000 Ft a Vihar utcában(eszközhasználattal), Online 10.500 Ft 60 perc, egy alkalom 2*60 perc 
 A folyamat fenntartása érdekében javasolt 2 hetente újra találkozni.

Bejelentkezhet telefonon, vagy a kapcsolat menüpontban.

b. Kincskereső meseterápia:

Kinek ajánlom ezt a meseterápiás módszert?
  • Felnőttek és 10 éves kortól gyermekek számára egyaránt, felső korhatár nélkül
  • 6-8 fős csoport esetén önismeret, empátia és szociális készségfejlesztő, önismereti és általános szorongást csökkentő céllal
  • Egyéni foglalkozásban a fentieken kívül neurózisok kezelésére szolgáló meseterápia és művészetterápia
Mi a lényege?
Minden korosztály számára található egy-egy népmese, ami az adott korhoz tartozó fejlődési állomás kibontakozását szolgálja, ad hozzá mintát. A népmesék olyan kincseket hordoznak magukban, mely az emberiség egyetemes öröksége. Tisztaságuk, gyógyító – egészségmegőrző szerepének fenntartása, újra felfedezése és használata az egyes ember és az emberiség számára is szükséges.
A csoportos meseterápiás foglalkozásokon az aktuális hónap természeti jelenségeire hangolódva, a hónaphoz kapcsolódó archetípusról szóló népmese alkotással együtt történő feldolgozása a feladat.
Ez egy hosszú távú, lehetőleg egy teljes évkörön keresztül folyó terápiás módszer, mely lehetőleg 2 hetente 4 órás ülésekben történik. A csoporttagok az első ülés után egyetértésük esetén vállalják, hogy egy éven keresztül a csoportban maradnak, új tagok belépése év közben nem lehetséges, ezért fontos az elköteleződés.

Egyéni meseterápia esetén az aktuális problémakörhöz tartozó népmeséket dolgozunk fel. Az ősidőkből érkező, sok nemzedéken át kimunkált megoldási stratégiák nagyon sokat segíthetnek egy-egy személyes elakadásban, ráismerhetünk önmagunk erősségeire és gyengeségeire, hogy esendő emberi mivoltunkban is szerethetőek vagyunk és a legkisebb is válhat akár legnagyobbá.

Amennyiben szívesebben venne részt csoportban, jelentkezésekor regisztráljuk, és ahogy 6-8 fő jelentkezik, indítjuk az aktuális csoportot.

Ár: egyéni foglalkozáson 60 perc 13.000 Ft a Várna utcában, 14.000 Ft a Vihar utcában(eszközhasználattal), Online 10.500 Ft 60 perc, egy alkalom 2*60 perc 
A folyamat fenntartása érdekében javasolt 2 hetente újra találkozni.

Ár: csoportban 60 perc 5000 Ft/fő (eszközhasználattal), egy alkalom 4* 60 perc.
Havonta 1 alkalom 

További információt kérhet, illetve jelentkezését leadhatja a kapcsolat menüpontban.

c. Befejezetlen mese tovább írása, vagy egy műmese végének átírása

Kinek ajánlom ezt a meseterápiás módszert?
  • Az első két meseterápiás módszerhez társítható, de önálló módszerként is alkalmazható
  • Felnőttek és 10 éves kortól gyermekek számára egyaránt, felső korhatár nélkül
  • Csoportterápia során is felmerülhet erre az igény. Ez esetben ezt a megszülető új mesét én a személyessége miatt átviszem egy-két alkalmas kiegészítő egyéni foglalkozásba. 
Mi a lényege?
Az aktuális problémához kapcsolódó új megszülető mesét külön személyes figyelemmel érdemes kezelni, és annak megbeszélése a saját mesével azonos módon már a csoporthoz talán túl személyes, ezért azt gondolom, hogy egyéni terápiában van inkább helye. A feladatban a mese azon része ismert csak, amíg a bonyodalom megjelenik. További folytatása a Kliens feladata. Egy műmese eredeti végének, megoldásának átírása csak akkor válhat feladattá, ha a Kliens számára nem kielégítő, bosszantó és nyugtalanító az eredeti befejezés, akkor lehetősége van rá, hogy azt saját kedvére átírhassa azt. Ehhez az új meséhez kapcsolódó alkotást készít, a megbeszélés során a mesét és az alkotást együtt dolgozzuk fel a meseterápiában.

Ár: egyéni foglalkozáson 60 perc 13.000 Ft a Várna utcában, 14.000 Ft a Vihar utcában(eszközhasználattal), Online 10.500 Ft 60 perc, egy alkalom 2*60 perc 
A folyamat fenntartása érdekében javasolt 2 hetente újra találkozni.

Ár: csoportban 60 perc 5000 Ft/fő (eszközhasználattal), egy alkalom 4* 60 perc.

További információt kérhet, illetve jelentkezését leadhatja a kapcsolat menüpontban.

d. Kedvenc mese választása és annak feldolgozása

Kinek ajánlom ezt a meseterápiás módszert?
  • Felnőttek és 10 éves kortól gyermekek számára egyaránt, felső korhatár nélkül
  • 6-8 fős csoport esetén önismereti, empátia és szociális készség fejlesztő céllal
  • Egyéni foglalkozáson fentieken kívül diagnózis felállítására/ megerősítésére is alkalmas
Mi a lényege?
Az első két módszerhez társítható, de önálló módszerként is alkalmazható. Alapvetően kezdő foglalkozásként javasolt a többalkalmas meseterápiás módszerek bevezetéséhez, illetve diagnosztikai módszerként. A mese segítségével a tudattalanból a megjelenő belső képeken keresztül jutnak a tudatos részbe tudattalan tartalmak, melyek szimbólumok formájában öltenek testet egy-egy alkotásban. Gyermekkorunk óta szívesen használt, vagy erősen vágyott megoldáskészletek, konfliktuskezelési minták és belső erőforrások kerülnek felszínre, hogy azok segítségével az aktuális problémákkal könnyebben küzdjünk meg. Ezekről beszélgetünk a feldolgozáskor a korosztálynak megfelelő szinten.

Ár: egyéni foglalkozáson 60 perc 13.000 Ft a Várna utcában, 14.000 Ft a Vihar utcában(eszközhasználattal), Online 10.500 Ft 60 perc, egy alkalom 2*60 perc 
A folyamat fenntartása érdekében javasolt 2 hetente újra találkozni.

Ár: csoportban 60 perc 5000 Ft/fő (eszközhasználattal), egy alkalom 4* 60 perc.

További információt kérhet, illetve jelentkezését leadhatja a kapcsolat menüpontban.


Művészetterápia

művészetterápia és meseterápia Kinek ajánlom ezt a terápiás módszert? Mi a lényege?
Fontos tudnivaló, hogy semmiféle művészeti előképzettségre, sem gyakorlatra nincsen szükség ahhoz, hogy ezt a terápiás módszert igénybe vehesse. A szabad, minden ítélettől és elvárástól mentes alkotás és a változatos vegyes technikák adnak teret a képzeletnek. Ezért a résztvevők gátlások nélkül örömüket lelhetik az alkotás folyamatában, itt elfelejtünk, de legalábbis figyelmen kívül hagyunk minden korábbi tanult sémát, technikai szabályt és elvárást, és újra gyermeki örömmel és kíváncsisággal hagyunk nyomot az éppen használt eszközzel.

A bennünk rejlő tudattalan lehetőségek feltárása és kibontakoztatása, jungi kifejezéssel az individuáció életünk értelme és célja. A tudattalan tartalmak integrálása tudatos világunkba nélkülözhetetlen a személyiség fejlődéséhez és a lelki egészséghez. Ez a fejlődés egy élethosszig tartó folyamat. Így elmondható, hogy minden korosztály számára üdvözítő, ha ki-ki a maga fejlődési szakaszában, egészségi állapotában, korától függetlenül kapcsolatot tart belső világával, és a tudattalan és tudatos között fenntartja a lelki energiák áramlását.
A művészetek befogadása, de még inkább maga az alkotó folyamat teret ad annak, hogy ez a pszichés energiaáramlás beinduljon. Az alkotás így önmagában is egy gyógyító, megtisztító, felemelő tevékenység. A lélek tudattalan része sokkal nagyobb, mint a tudatos, rendkívül összetett, és állandó kapcsolatban van egy végtelen kiterjedésű, az ember személyes létén jóval túlmutató kollektív, sőt kozmikus tudattalannal. A hidat a tudatos és a tudattalan között az alkotásokban megjelenő képek, azaz szimbólumok adják. A szimbólumok archetípusokat jelenítenek meg, melyek a lelki energiát mozgósítják, így tartva fenn, vagy indítva el egy lelki energiaáramlást a tudat és a tudattalan között.
A KMT a terápiás folyamatot a természet mindenkori aktuális állapotához igazítja, azaz az ember, mint természeti lény ráhangolódik a természetes környezet kozmikus rendjére, ciklusaira. Mindez a kliensben is egy újrarendeződést és egy természetes energiaáramlást indít be. Az évkör adott aktuális hónapjához tartozó archetípusokat hívja meg. Az egyetemestől tart a személyes felé, így az egyetemes, kollektív rendet hívja be intenzíven a személyes nehézségek rendezéséhez. A természet „itt és most” jelenségeire való ráhangolódás már önmagában is gyógyító, regeneráló hatású, nagymértékben segíti a befelé figyelést, hogy meghalljuk legbensőbb önmagunk ősi természeti, akár kozmikus aspektusait, amely minden embert, sőt minden létezőt összeköt egyfajta Egység élményben. Ebből az élményből hitet és erőt meríthetünk aktuális problémáink megoldásához, miközben bővül ön és világismeretünk.

A folyamat a Kincskereső meseterápiához hasonlóan hosszú távú, lehetőleg egy teljes évkörön keresztül folyó terápiás módszer, mely lehetőleg 2 hetente 4 órás ülésekben történik. A csoporttagok az első ülés után egyetértésük esetén vállalják, hogy egy éven keresztül a csoportban maradnak, új tagok belépése év közben nem lehetséges, ezért fontos az elköteleződés.

Amennyiben szívesen venne részt csoportban, jelentkezésekor regisztráljuk, és ahogy 6-8 fő jelentkezik, indítjuk az aktuális csoportot.

Ár: egyéni foglalkozáson 60 perc 13.000 Ft a Várna utcában, 14.000 Ft a Vihar utcában(eszközhasználattal), Online 10.500 Ft 60 perc, egy alkalom 2*60 perc 
A folyamat fenntartása érdekében javasolt 2 hetente újra találkozni.

Ár: csoportban 60 perc 5000 Ft/fő (eszközhasználattal), egy alkalom 4* 60 perc.
Havonta 1 alkalom 12 hónapon át.

További információt kérhet, illetve jelentkezését leadhatja a kapcsolat menüpontban.


Kapcsolat

Jelentkezéshez küldjön üzenetet, vagy keressen a megadott e-mail címen,  telefonszámon.

Megközelíthetőség 
Tudat-Om stúdió XIV. ker Várna utca 12.: 
M2 Metró (Pillangó utcai megáűllótól 8 perc séta)
80-as troli (Várna utcai megálló 2 perc séta) 
10-es busz (Kerepesi út megálló 5 perc séta)
 
Balance Stúdió III. ker Vihar utca 36.:
17-es villamossal (Váradi utcai megálló és 8 perc séta),
1-es villamossal (Óbudai rendelőintézet megálló és 5 perc séta)
9-es busszal (Raktár utcai megálló és 6 perc séta vagy Bogdáni úti megálló és 5 perc séta)

|A stúdió címe: 1149 Budapest, Várna utca 12. (vagy 1035 Bp Vihar utca 36.).
|Telefonos bejelentkezés: +36-70-505-9930
|E-mail: info@kerteszkata-meseterapia.hu

Adatkezelési tájékoztató

Üzenet küldéséhez töltse ki az alábbi beviteli mezőket, majd kattintson alul az 'ELKÜLDÉS' gombra.

Kérem, kövessen a Facebook-on!
Fel a lap tetejére