Adatkezelési tájékoztató

2018. május 25.

BEVEZETÉS

Kertész Katalin kisadózó vállalkozó (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kerteszkata-meseterapia.hu/adatvedelem címen.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem, írja meg nekem.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

Szolgáltató harmadik személynek semmilyen személyes adatot és információt nem szolgáltat, csak az Ügyfél kifejezett kérése vagy engedélye mellett kizárólag az engedélyezett mértékben és cél érdekében.

A személyes dokumentációkat, alkotásokat a terápia helyszínén zárható szekrényben őrizzük a terápia végéig., illetéktelen nem férhet hozzájuk. A terápia lezárása után eldönthető, hogy az alkotásokat az Ügyfél elviszi, vagy további tárolásra vagy felhasználására a szolgáltatónál hagyja.

Tudományos munkákhoz, előadásokhoz való felhasználása bármely alkotásnak vagy esettanulmánynak csak az Ügyfél belegyezésével lehetséges és minden személyes adat megadása és beazonosíthatóság nélkül történhet.

A WWW.KERTESZKATA-MESETERAPIA.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató nem rögzíti a látogatói adatokat. Szolgáltató a bejelentkezések során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.